Метод кореляції знаків Фехнера (п. 2.5)

Оскільки (див. табл.3.3) всі значення різні і всі значення теж різні, то застосування методу збігу знаків можна вважати допустимим.

Для знаходження чисел A і B побудуємо таблицю знаків відхилень хі та уі від відповідно та (табл. 3.10).

Таблиця 3.10

Розрахункова таблиця

і
знак хі– + + + + + + + +
знак уі– + + + + + + + + + +

Із таблиці 3.10 видно, що A=18, B=2. Тоді спостережене значення коефіцієнта кореляції знаків обчислюємо за формулою (3.17):

.

За таблицею додатку 4 знайдемо критичне значення коефіцієнту збігу знаків для n=20 і : = (20; 0,05)=0,5. Оскільки > , то з надійністю 95% зв'язок вважаємо істотним, тобто, існуючим.

Оцінимо щільність зв’язку за правилом трисекції:

Оскільки то з тією ж надійністю 95% будемо вважати зв'язок помірним. Таким чином, підтверджується висновок про наявність прямого помірного (хоча і близького до щільного) зв’язку між ознаками, зроблений у п.2.3 за результатами вирішення тієї ж задачі методом дисперсійного аналізу.


6011150608433954.html
6011185477511277.html
    PR.RU™