У яких відповідях правильно розкрито сутність повторного огляду?

- цей вид огляду за послідовністю слідчих дій у перебігу розслідування справи є другим оглядом, що проводиться у тій самій кримінальній справі;

- цей вид огляду проводиться вдруге щодо об’єкта, який уже оглядався у тій самій кримінальній справі, однак тактика його підготовки і проведення має свої особливості;

- цей вид огляду, виходячи із кримінально-процесуального принципу безпосередності (п.16 ч.1 ст. 7 КПК), проводиться у випадку відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування керівником органу досудового розслідування за ініціативою прокурора або з власної ініціативи з наступним повідомленням прокурора в порядку п.2 ч.2 ст.39 КПК, відразу після призначення керівником органу досудового розслідування іншого слідчого і передачі йому матеріалів розслідування;

- цей вид огляду проводиться з участю обов’язково тих самих понятих, які залучались до первинного огляду;

- цей вид огляду треба проводити у випадках, коли в ході розслідування після проведення першого огляду встановлено, що окремі сегменти об'єкта огляду під час його проведення не були оглянуті повністю або оглянуті недостатньо якісно чи ретельно;

- при проведенні даного виду огляду оглядаються лише ті сегменти об'єкта огляду, для обстеження (огляду) яких і проводиться ця слідча дія, без повного огляду раніше оглянутого об'єкта огляду в цілому;

- цей вид огляду певного об’єкта проводиться повністю, як і огляд, що проводився вперше;


5716430934071290.html
5716477795197287.html
    PR.RU™