Рахунку обліку розрахунків з контрагентами

3. Для виписки платіжного доручення необхідно скористатися вбудованим документом «Платіжне доручення», що входить у типову конфігурацію. Звернутися до форми уведення цього документа можна через меню Банк ® Платіжне доручення вихідне.

У вікні Вибір виду операції документа оберіть Оплата постачальникові.

Заповніть реквізити документа «Платіжне доручення»: Отримувач, Договір, Рахунок одержувача, Рахунок розрахунків, Рахунок авансу, Сума, Ставка ПДВ.

4. Огляньте друковану форму документа натиснув на кнопку «Платіжне доручення» та обрав необхідну кількість екземплярів.

5. Виконайте вихід із документу не виконуючи проведення, тобто натисніть на кнопку «Зберегти» а потім «Закрити».

Задача №2: У бухгалтерію підприємства надійшла виписка з розрахункового рахунку в КБ «Укрпромбанк» м.Київ, від 23 лютого у супроводі копії платіжного доручення від 20 лютого. У виписці зазначено, що сума в розмірі 12 000 грн. перерахована на розрахунковий рахунок заводу «Фрезер». Необхідно відбити факт оплати постачальникові в комп'ютерному обліку підприємства.

1. Можна в ручному режимі ввести операцію в журнал операцій на підставі банківської виписки. Однак у типовій конфігурації програми «1С» є засоби автоматизації введення подібних операцій на підставі вбудованого документа «Виписка банку». Для цього виконайте дії:

1) Відкрийте форму Виписка банку з меню Банк.Укажіть р/р– Основний р/р Укрсоцбанкіперіод(наприклад, перші числа місяця).

2) Натисніть кнопкуДодати.

3) У наступному вікні заповніть поле Дата виписки – 23.02.

4) Натисніть кнопку Підібрати неоплачені – в окремому вікні з'явиться список всіх вихідних платіжних документів, оплата яких не була зареєстрована.

5) Відзначте прапорцем платіжне доручення й натисніть кнопку Провести відзначені. Після цього буде сформоване проведення перерахування грошей.

7. Переглянете Журнал операцій. Це можна зробити так: у вікні виписка банку виберіть проведений документ і натисніть на кнопці . Оплата постачальникові складається з одного проведення, що зафіксоване в журналі проведень за 23.02 з дебетовим рахунком 631 і кредитовим 311.Облік розрахунків з покупцями

Задача 3:Самостійно оформіть надходження товару на Основний склад від 24 лютого від постачальника АТ «Ресурс» на основі договору поставки №1, для цього скористайтесь документом Надходження товарів і послуг з видом операції покупка, комісія. Встановіть рахунки обліку ПДВ – рахунок «Товари на складі».

Таблиця 8.1 – Інформація щодо закупок товару

Продукція Од.вим. Кількість Ціна
Костюм спортивний жіночий (куртка, штани – колір блакитний) виріб 385,00
Майка жіноча (трикотажна, колір - білий) виріб 78,00
Шорти жіночі (трикотажні, колір - білий) виріб 92,00
Сума 7520,00

Перегляньте документ Оборотно-сальдова відомість рахунку 28, переконайтесь в наявності на складі куплених товарів.

Оптова реалізація товарів

Задача №4:27 лютогобула проведена поставка товарів, оформіть реалізацію передплачених товарів АТ «Промінь» на суму 8400 грн.

Оптова реалізація товарів оформляється документом Реалізація товарів і послуг з видом операції продаж, комісія (меню Продаж).

1.У списку документів Рахунок на оплату покупцю виділіть створений раніше документ і натисніть на кнопку та у списку На підставіоберіть – Реалізація товарів і послуг. Після чого відкриється вікно Видаткової накладної з майже повністю заповненими реквізитами й відомостями про товари що продаються.

Встановіть робочу дату 27 лютого.

Заповніть поле Рахунок – оберіть рахунок «Товари на складі».

Заповніть поле Схема реалізації. Для цього у довіднику Схеми реалізації додайте новий запис «Товари» з відображенням рахунків (на різних вкладках):

– рахунок собівартості – 902 «Собівартість реалізованих товарів»;

– рахунок доходів від реалізації – 702 «Дохід від реалізації товарів»;

– статті доходів від реалізації – «Реалізація товарів і послуг»;

– рахунок відрахувань із доходів – 281 «Товари на складі».

2. Запишіть документ і проведіть його.

3. Огляньте друковану форму документа Видаткова накладна.

4. Відкрийте Оборотно-сальдову відомість. Огляньте рахунки 28, 36, 63, 64, 70, 90.

Встановіть суму доходу від виконаних операцій.

Питання для самоперевірки

1. На яких рахунках ведеться облік розрахунків з контрагентами без застосування попередньої оплати за товари?

2. На яких рахунках ведеться облік розрахунків з контрагентами у випадку попередньої оплати за товари?

3. Якими документами оформляються розрахунки з контрагентами у програмі «1С Підприємство 8.2»?

4. Перелічіть обов’язкові реквізити накладної на покупку товарів?5715526788268790.html
5715562166948547.html
    PR.RU™