Тема: «Початкові зведення про операційну систему DOS ».

План вивчення:

1. Операційна система.

2. Основні складові частини DOS

3. Запуск і виконання команд в ОС DOS

Мета вивчення:Вивчити пристрою збереження інформації, розглянути повний шлях каталогів, концептуальну, логічну і фізичну структуру даних.

Ключові терміни і поняття: шлях, каталог, файл, пристрої збереження інформації.

Операційна система

Операційна система - це програма, що завантажується при включенні комп'ютера. Вона веде діалог з користувачем, здійснює керування комп'ютером, його ресурсами (оперативною пам'яттю, місцем на дисках і т.д.), запускає інші (прикладні) програми на виконання. Операційна система забезпечує користувачеві і прикладним програмам зручний спосіб спілкування (інтерфейс) із пристроями комп'ютера.

Основна причина необхідності операційної системи полягає в тому, що елементарні операції для роботи з пристроями комп'ютера і керування ресурсами комп'ютера - це операції дуже низького рівня, тому дії, що необхідні користувачеві і прикладним програмам, складаються з декількох сотень або тисяч таких елементарних операцій. Задача ускладнюється наступної:

• мається біля десятка форматів дискет, і операційна система повинна вміти працювати з усіма цими форматами. Для користувача робота з дискетами різного формату повинна здійснюватися абсолютно однаково:

• файл на дискетах займає визначені ділянки, причому користувач не повинний нічого знати про те, які саме. Усі функції по обслуговуванню таблиць розміщення файлів, пошукові інформації в них, виділенню місця для файлів на дискетах виконуються операційною системою, і користувач може нічого не знати про них;

• під час роботи програми копіювання може виникати кілька десятків різних особливих ситуацій, наприклад, збій при читанні або записі інформації, неготовність дисководів до читання або запису, відсутність місця на дискеті для копируємого файлу і т.д. Для всіх цих ситуацій необхідно передбачити відповідні повідомлення і коригувальні дії.

Операційна система ховає від користувача ці складні і непотрібні подробиці і надає йому зручний інтерфейс для роботи. Вона виконує також різні допоміжні дії, наприклад, копіювання або печатка файлів. Операційна система здійснює завантаження в оперативну пам'ять усіх програм, передає їм керування на початку їхньої роботи, виконує різні дії по запиті виконуваних програм і звільняє займану програмами оперативну пам'ять при їхньому завершенні.


5715046469913340.html
5715114600583483.html
    PR.RU™